Title:

Công ty cổ phần thiết bị Đông Đô-ống gang cầu-ống thép đúc đen-ống thép đúc mạ kẽm-ống thép hàn đen-ống thép hàn mạ kẽm-phụ kiện ống gang cầu-phụ kiện đúc-phụ kiện hàn-phụ kiện ren-van cửa mặt bích-mặt bích-đồng hồ nước.

Description:
Công ty cổ phần thiết bị Đông Đô-ống gang cầu-ống thép đúc đen-ống thép đúc mạ kẽm-ống thép hàn đen-ống thép hàn mạ kẽm-phụ kiện ống gang cầu-phụ kiện đúc-phụ kiện hàn-phụ kiện ren-van cửa mặt bích-mặt bích-đồng hồ nước.
Tags:
hàn, công, ty, thiết, bị, phần, cổ, đông, nước, phụ, cầu, mặt, kiện, gang, đồng, ren, van, hồ, cửa
Rss:
  Add to Google
Updated:
20 Sep 2011