Title:

Công ty Cổ phần Phát triển Phần mềm và Công nghệ Bitware

Description:
Công ty CP Phát triển Phần mềm và Công nghệ Bitware, Sản xuất phần mềm, Cung cấp các dịch vụ tư vấn phần mềm, phát triển phần mềm theo yêu cầu, dịch vụ Oracle DBA, phần mềm quản lý.
Tags:
mềm, phần, quản, lý, công, ty, kế, trường, tư, nghệ, học, toán, phát, vấn, dịch, cp, triển, sản, vụ, oracle
Updated:
15 May 2013